Konta

Numery kont bankowych
jednostek edukacyjnych Instytutu Psychologii Stosowanej:

KIERUNEK: PSYCHOTERAPIA

$Studium Psychologii i Psychoterapii
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

VWBank Centrala
36213000042001054298990001

  • opłata wstępna za naukę (wpisowe)
  • opłata za egzamin wstępny (rozmowę kwalifikacyjną)
  • opłata za naukę (dla słuchaczy IPS) – prosimy o następujący opis przelewu:
    • czesne, imię i nazwisko, semestr lub kod naboru, okres
  • opłata za warsztaty (dla słuchaczy IPS) – prosimy o następujący opis przelewu:
    • warsztat szkolny, imię i nazwisko, semestr lub kod naboru