Instytut Psychologii Stosowanej, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa +48 577 950 470

Nabór wiosna 2020

Dokumenty

do Studium Psychologii i Psychoterapii

na kierunek: psychoterapia

przyjmujemy

do końca

lutego b.r.

 

INFORMACJE

E-mail: studium@psychologia.org.pl

577 950 470

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych
oraz pierwszych zajęć
I semestru
w Studium Psychologii
i Psychoterapii.

WARSZAWA – 12-13.10

POZNAŃ – 19-20.10

KATOWICE – 19-20.10

Karta Benefit dla kazego słuchacza Studium Psychologii

Latest News

Nabór zima 2019
Nabór zima 2019

Dokumety do Studium Psychologii i Psychoterapii na kierunek:...

Coaching w Warszawie
Coaching w Warszawie

Chcesz zmienić swoje życie, nauczyć się pomagać innym, zacząć wykorzystywać swoje potencjały,...

nabór do Instytutu Psychologii - jesień 2018
nabór do Instytutu Psychologii - jesień 2018

W sprawie wolnych miejsc w Studium Psychologii i Psychoterapii...

II edycja Szkoły Terapeutów
II edycja Szkoły Terapeutów

Od kwietnia rusza w Warszawie II edycja Szkoły Terapeutów. Zapraszamy wszystkich...

Warsztaty Wiosna 2018
Warsztaty Wiosna 2018

Zapraszamy na kolejna edycje wiosennych warsztatów IPS w Jastrzebiej Górze w...

Nabór Zima 2018
Nabór Zima 2018

Dokumenty do Studium Psychologii i Psychoterapii na kierunek:...

Psychoterapia - program ramowy

KIERUNEK PSYCHOTRAPIA
pomoc psychologiczna, psychotrapia rodzin i par, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień

 
Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy
 

Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie terapii indywidualnej, rodzinnej, terapii osób uzależnionych oraz działań terapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej.

Program kierunku jest dwuetapowy: na początku słuchacz ma możliwość skupienia się na poznaniu samego siebie, poszerzenie własnej świadomości, odkryciu własnych ograniczeń i potencjałów. Druga faza programu poświęcona jest nabywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych.

Korzystając z przekazywanej wiedzy i doświadczenia osobistego wykładowców słuchacze uczą się diagnostyki terapeutycznej i prowadzenia terapii. Zwieńczeniem nauki jest sprawdzenie nabytych umiejętności metodą superwizyjną przy pracy z kamerą oraz w trakcie odbywania praktyki zawodowej w ośrodkach terapeutycznych,

Słuchacze naszego studium są dobrymi praktykami i otrzymują wysokie, pozytywne oceny w pracy terapeutycznej.

 

 

INTEGRACJA

budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie

WSTĘP DO PSYCHOLOGII

w tym m. in.:

 

 • co to jest psychologia
 • mikro rys historyczny
 • kierunki i obszary jakimi zajmuje się psychologia – typologia

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

w tym m. in.:

 

 • komunikacja – trening konstruktywnego formułowania skutecznego przekazywania treści
 • pomaganie – jak nieść pomoc w sposób konstruktywny i nie zagrażający osobom – biorcom pomocy
 • skrypty i mity życiowe – jak planujemy życie i czym się w tym kierujemy – jesteśmy dla siebie autorytetem czy …?
 • deficyty i potencjały (moje mocne i słabe strony) dlaczego nie wiemy co tak naprawdę potrafimy i w czym jesteśmy dobrzy oraz dlaczego się nie decydujemy się tego korzystać
 • rozwiązywanie konfliktów – mediacja, facylitacja, negocjacja – znasz różnice?

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

od poczęcia do śmierci, jak pracują nasze zmysły, co robi nasz mózg, gdy nic nie robimy

PODSTAWY PSYCHOTERAPII

w tym m. in.:

 

 • czym jest terapia
 • szkoły psychoterapeutyczne
 • czy ja się do tego nadaję?
 • struktura terapii
 • kontakt i kontrakt terapeutyczny
 • kiedy terapia jest zakończona
 • metaumiejętności
 • samokształcenie
 • terapia własna
 • superwizja
 • etyka zawodowa
 • filozofia pracy
 • punkt widzenia a moja wiara

ANALIZA MARZEŃ SENNYCH

jungowska psychologia marzeń sennych

TRENING ASERTYWNOŚCI

stanowczo, łagodnie, bez lęku – jak bez agresji dochodzić do satysfakcjonującego życia

NLP (PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE)

program przedmiotu jest nastawiony na dostarczenie narzędzi do pracy z klientem w sytuacjach terapeutycznych, z racji uniwersalnego działania mogą być one także wykorzystywane w czasie negocjacji, handlu, marketingu, reklamy i oczywiście w relacjach prywatnych i rodzinnych

 

program zajęć obejmuje m. in.:

 • podstawa budowania relacji z klientem
 • zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta
 • jak myślimy i jak to zmienić
 • zaawansowana komunikacja niewerbalna
 • Model Miltona i Presupozycje – omijanie negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań
 • elementy tzw. „pracy głosem”
 • metody zmiany organizacji „myślenia” poprzez doświadczanie „stanów” innych osób
 • praca z tzw. „fantomami” – projektowanie rozwiązań sytuacji ograniczających
 • Psychologia osobowości
  w tym m.in.
  Koncepcje osobowości
  Zaburznia i diagnostyka
  Testy oraz testy projekcyjne
 • Psychopatologia
  w tym m.in.
  Wprowadzenie do psychologii klinicznej
  Klasyfikacja i omówienie zaburzeń
 • Psychoterapia rodzin i małżeńska
 • Psychoterapia uzależnień
  w tym m.in.
  Mechanizmy
  Diagnoza
  Uzależnienia alkoholowe
  Uzależnienia narkotykowe
  Uzależnienia niechemiczne
  Współuzależnienia
  Praca z klientem uzależnionym i współuzależnionym
  Profilaktyka
  Programy
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Interwencja kryzysowa
  w tym m.in.
  Pojęcie kryzysu
  Formy pomocy
  Skuteczna pomoc
  Prowadzenie inerwencji
  Ochrona osoby pomagającej
 • Przemoc psychologiczna
 • Socjoterapia
 • RTZ
 • BSFT
 • Negocjacje
 • Motywacja
 • Autoprezentacja
 • Kierowanie grupą
 • WARSZTATY SZKOLENIOWE
  Trening interpersonalny
  Trening „Praca z wewnętrznym dzieckiem”
  Trening intrapsychiczny
  Warsztat pracy z klientem
  Warsztat pracy z klientem – egzamin superwizyjny

 

 

Absolwenci kierunku psychoterapia mogą kontynuować naukę
w SZKOLE TERAPEUTÓW