Instytut Psychologii Stosowanej, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa +48 577 950 470

Nabór jesień 2018

W sprawie wolnych miejsc

w Studium Psychologii i Psychoterapii

na kierunku: psychoterapia

prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

INFORMACJE

E-mail: studium@psychologia.org.pl

577 950 470

Karta Benefit dla kazego słuchacza Studium Psychologii

Latest News

Coaching w Warszawie
Coaching w Warszawie

Chcesz zmienić swoje życie, nauczyć się pomagać innym, zacząć wykorzystywać swoje potencjały,...

nabór do Instytutu Psychologii - jesień 2018
nabór do Instytutu Psychologii - jesień 2018

W sprawie wolnych miejsc w Studium Psychologii i Psychoterapii...

II edycja Szkoły Terapeutów
II edycja Szkoły Terapeutów

Od kwietnia rusza w Warszawie II edycja Szkoły Terapeutów. Zapraszamy wszystkich...

Warsztaty Wiosna 2018
Warsztaty Wiosna 2018

Zapraszamy na kolejna edycje wiosennych warsztatów IPS w Jastrzebiej Górze w...

Nabór Zima 2018
Nabór Zima 2018

Dokumenty do Studium Psychologii i Psychoterapii na kierunek:...

Nabór Jesień
Nabór Jesień

Studium Psychoterapii w sprawie wolnych miejsc na kieruneku: psychoterapia (terapia...

Coaching w Warszawie 2019 r.

KURS COACHINGU w WARSZAWIE

 

Chcesz zmienić swoje życie, nauczyć się pomagać innym, zacząć wykorzystywać swoje potencjały, realizować cele osobiste, zawodowe, businessowe, zdobyć nowy zawód?

W trakcie szkoleniu dowiesz się: czym jest coaching; jakie są jego cele; czym różni się od terapii; jak wykorzystywać i rozwijać naturalne predyspozycje; jak pracować nad samoświadomością i samorozwojem; jakie są etapy pracy coacha. Poznasz techniki komunikowania się z klientem, sposoby wspierania go w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji. Dowiesz się, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w czasie sesji.

Szkolenie zgodne ze standardami ICF stanowi podstawę do ubiegania się o akredytację ICF-IE poprzez ścieżkę ACC Portfolio.

 

CENA PROMOCYJNA: 1999zł

 

MIEJSCE: Warszawa, ul. Schroegera 90 B

 

TERMINY

I etap:

2-3.02

2-3.03

6-7.04

 

II etap (mentoring)

21-22.04 - mentoring

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

PROGRAM KURSU

I Czym jest coaching

 • Cele i metacele coachingu
 • Do kogo jest adresowany
 • Różnice między coachingiem a terapią
 • Rola coacha
 • Standardy coachingu

II Cechy i umiejętności coacha

 • Rozwój naturalnych predyspozycji
 • Praca nad samorozwojem i samoświadomością
 • Rola komunikacji w relacji coach-klient
 • Metody efektywnej komunikacji
 • Kluczowe kompetencje coacha ICF jako jeden z modeli
 • Kodeks Etyczny coacha w oparciu o kodeks ICF.

III Przebieg coachingu

 • Etapy pracy coacha
 • Zjawiska podczas pracy
 • Sposoby reagowania na różne sytuacje

IV Techniki coachingu

 • Sposoby komunikowania się z klientem
 • Sposoby wspierania procesu uczenia sie klienta
 • Wspieranie klienta w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji
 • Sesje na forum

V Sytuacje trudne w coachingu

 • Praca z oporem
 • Dylematy etyczne
 • Błędy i niepowodzenia w prowadzeniu sesji

VI Mentoring

 • Omówienie prac własnych
 • Superwizja grupowa
 • Ścieżki rozwoju.

 

PROWADZĄCY DARIUSZ MAJAK

Dariusz Majak Dariusz majak - Instytut Psychologii Coach

Psycholog kliniczny, psychoonkolog, trener, coach, mediator

Posiada rekomen­dacje I stop­nia (trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych) i II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Jest mediatorem cer­tyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Poro­zumienie”. Pracuje jako coach w/g metody TROP.

Specjalizuje się w prowadzeniu szko­leń roz­wojowych, terapeutycz­nych i szkoleniu trenerów i coachów. Przy­gotowywał i realizował warsz­taty z obszarów: aktywizacji zawodowej, pracy w zespole, komu­ni­ka­cji, roz­wiązywania kon­flik­tów, mediacji i innych. Ponadto zaj­muje się pro­wa­dze­niem mediacji na zlecenie sądów i klien­tów indywidual­nych oraz moderacji dla małych i dużych grup. Ma wielolet­nie doświad­czenie w pracy z trenerami, osobami pragnącymi się roz­wijać, młodzieżą, spor­tow­cami i studen­tami. Wykładowca Instytutu Psychologii Stosowanej.

 

Informacje i zapisy:

 577 950 470

warsztaty@psychologia.org